Bán nhà hàng – khách sạn Huế

Bán nhà hàng – khách sạn Huế

Bất động sản bán

Xem thêm
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: 200m²
Phường Vĩnh Ninh
295 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: 150m²
Phường An Đông
Thoả thuận
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: Liên hệ
Phường An Đông
270 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: 150m²
Phường Vỹ Dạ
130 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: 60m²
Phường Phú Nhuận
450 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: 300m²
Phường Phú Cát
300 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: Liên hệ
Phường Thuận Thành
100 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: 60m²
Thành phố Huế
520 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: 130m²
Phường Phú Hội
300 triệu
54 năm trước
Nhà hàng - Khách sạn Diện tích: Liên hệ
Phường Phú Hội
160 triệu
54 năm trước

Tìm kiếm bất động sản