Bán cửa hàng Huế

Bán cửa hàng Huế

Bất động sản bán

Xem thêm
Mặt bằng - Cửa hàng Diện tích: 15m²
Phường Trường An
1,5 triệu
53 năm trước
Mặt bằng - Cửa hàng Diện tích: 15m²
Phường Tây Lộc
Thoả thuận
53 năm trước
Mặt bằng - Cửa hàng Diện tích: 12m²
Phường An Cựu
Thoả thuận
53 năm trước
Mặt bằng - Cửa hàng Diện tích: 45m²
Phường An Cựu
30 triệu
53 năm trước
Mặt bằng - Cửa hàng Diện tích: 60m²
Phường An Cựu
35 triệu
53 năm trước
Mặt bằng - Cửa hàng Diện tích: Liên hệ
Phường Thuận Hòa
97 triệu
53 năm trước
Thoả thuận
53 năm trước
Mặt bằng - Cửa hàng Diện tích: 400m²
Phường Xuân Phú
Thoả thuận
53 năm trước

Tìm kiếm bất động sản